Mali POS materijali su dodatna reklama za proizvode na malim neiskorišćenim delovima polica sa proizvodima. Bitno je pravlino pozicionirati, naglasiti, izložiti i predstaviti proizvod ili uslugu na samom mestu gde kupci donose odluku.
POS materijal – point of sale materials, služi da povećate i podstaknete tzv. impulsnu prodaju proizvoda i usluga.

POS materijali se prave od veralita, klirita, metala, kartona i sl.

Najčeće se koriste da se poveća prodaja hrane, pića, lekova, cigareta, kozmetike, proizvoda za higijenu itd.

Često POS materijale nazivaju i parazit police, parazit trake, barketi, holderi, shelf tray i sl.