Osvetljeni displej daje akcenat na odredjeni proizvod za koji se radi kampanja,
proizvod koji je potrebno istaknuti ili prezentovati na najbolji mogući način. Izrada osvetljenog displeja je moguća od metala, drveta, klirita i sl. Najčešće se osvetljeni displeji koriste za pića, cigarete itd.