Reklamne table su poznate i po mnogim drugim imenima, kao što su: reklamne A table, promo table, sendvič table, kozlić table, reklamna tabla piši briši… Reklamne table se mogu koristiti kao putokaz ili usmerivač u određenom pravcu gde se prolaznici informišu o specijalnim ponudama koje se mogu svaki dan lako menjati. Lako su prenosne, izuzetno kvalitetne i dugotrajne, a izrađuju se od drveta, šper ploča, alubonda i sl. Reklamne table se najčešće postavljaju ispred restorana, kafića, splavova i hotela. Cena reklamnih tabli zavisi od dimenzija i komplikovanosti zahteva, a vreme izrade varira od tiraža, ali za manje količine reklamnih tabli je izrada od 3 do 5 dana.