Kako proizvodimo različite vrste štandova, postoji mogućnost izrade rezervnih delova, kao i specijalnih zahteva kada je reč o obliku i boji štanda. Drugi naziv im je štandovi za promocije, reklamni pultovi, promo pultovi i sl. Štandovi su plastični, sa promenjivom grafikom.

Promo paket se sastoji od:

  • Termoformiranih etaža (u zavisnosti od modela mogu postojati dve ili tri etaže).
  • Prazan prostor koji može biti ispunjen forexom ili polipropilenom.
  • Četiri plastične šipke koje su povezane sa dva plastična nastavka.
  • Top panel (Heather)
  • Platnena torba u koju su spakovani svi delovi štanda.